**බෞද්ධ මාධ්‍ය සංසදය පිහිටුවීම*
බොදු පුවත් ප්‍රචාරය කිරීම සදහා   දායක වන  විද්‍යුත් හා මුද්‍රිත මාධ්‍යවල  සන්නිවේදකයන් ඒකාරාශී කර “ බෞද්ධ මාධ්‍ය සංසදය” පිහිටුවීමේ  සමාරම්භක උත්සවය බෞද්ධ මහා සම්මේලනයේ ජාතික ප්‍රචාරක මණ්ඩලයේ ගරු සභාපති වෛද්‍ය රානි ප්‍රනාන්දු මහත්මිය ඇතුළු එම මණ්ඩලයේ නිලධාරීන් සහ කමිටු සාමාජිකයින් විසින් සංවිධානය කරන ලදී,
 මෙම කටයුත්ත සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලනයේ මහාචාර්ය ඇම්. බී. ආරියපාල ශාලාවේ දී  පසුගිය දා (2023.03.15) සම්මේලනයේ  ගරු සභාපති චන්ද්‍ර නිමල් වාකිෂ්ඨ මහතාගේ  ප්‍රධානත්වයෙන්  සහ ගරු  කෘත්‍යාධිකාරි මණ්ඩලයේ නිලධාරීන්ගේ සහභාගීත්වයෙන් පැවති අතර මෙම බෞද්ධ මාධ්‍ය සංසදයේ ආරම්භක හමුවට විද්‍යුත් හා මුද්‍රිත මාධ්‍ය නියෝජනය කරමින්  මාධ්‍යවේදී මහත්ම මහත්මීන්  සහභාගී වූහ.