විජේවර්ධන බාලිකා ළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය

child development centers

නැසීගිය මහාභාරකාර තැන්පත් ඩී.ඊ.විජේවර්ධන මැතිදුන් හා ඩී සී විජේවර්ධන මැතිදුන්ගේ ධන පරිත්‍යාගයෙන් 1965.09.06 දින විජේවර්ධන බාලිකා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය ආරම්භ කෙරිණි. දෙමාපිය රැකවරණය අහිමි දරුවන් 06 දෙනෙකුගෙන් අරඹන ලද මෙම මධ්‍යස්ථානයේ දැනට දරුවන් 23 දෙනෙකු පමණ රැකවරණය ලබමින් සිටින අතර එදා මෙදා තුර පිටවගිය දරුවන් විවිධ රැකියාවල නියැලෙමින් උසස් පවුල් ජීවිත ගත කරයි.
පාලක සභාව
 • ගරු සභාපති - විශ්‍රාමලත් මහාධිකරණ විනිසුරු කේ. සරත් ගුණතිලක මහතා
 • ගරු ලේකම් - නිලාමනී පීරිස් මහත්මිය
 • ගරු භාණ්ඩාගාරික - ප්‍රියත් සල්ගාදු මහතා
කමිටු සාමාජික 
 • විශ්‍රාමික මහාධිකරණ විනිසුරු සරත් ගුණතිලක මහතා,
 • එම්.එම්.පී. සේනාරත්න මැතිතුමා,
 • නිලාමනී පීරිස් මහත්මිය,
 • එම්.පී.ඒ. සල්ගාදු මහතා,
 • ආචාර්ය මහින්ද පී. මලලසේකර මහතා,
 • චන්දන පීරිස් මහතා,
 • ප්‍රසන්න විජේවර්ධන මහතා,
 • දේමින්ත විජේවර්ධන මහතා,
 • සී.එච්.ඉද්දගොඩ මහතා,
 • ශිරාන් සේනානායක මහතා
 • පී.එම්.පී. ගුණතිලක මහතා

ලිපිනය :

වලාන, පානදුර.

දුරකථන අංකය :

038-2233199

Comments are closed.

සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලනය ©2018. සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි