විහාර මහා දේවි ළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය

child development centers

1945 නොවැම්බර් මස 10 වන දින එක් කුඩා සිසුවියකගෙන් ආරම්භ කරන ලද විහාර මහා දේවි ළමා සංඩර්ධන මධ්‍යස්ථානය මේ වන විට සිසුවියෝ 85 දෙනෙකුට පමණ සෙවණ ලබා දෙන සුවිශේෂී ආයතනයක් බවට පත්ව ඇත.
පාලක සභාව 
 • ගරු සභාපතිනි - වසන්ති ඒකනායක මහත්මිය
 • ගරු ලේකම් - සේපාලිකා සේනාරත්න මහත්මිය
 • ගරු භාණ්ඩාගාරික - ඩබ්.එල්. විජයවංශ මහතා
කමිටු සාමාජික
 • වසන්ති සිරිවර්ධන මිය
 • වෛද්‍ය අනුලා විජේසුන්දර මහත්මිය
 • සේපාලි සේනාරත්න මහත්මිය
 • මැණිකේ පෙරේරා මහත්මිය
 • ඩබ්.එල්.විජයවංශ මහතා
 • සුවිනීතා අමරසිංහ මිය
 • කමලා පෙරේරා මිය
 • චිත්‍රා රණසිංහ මහත්මිය
 • චන්ද්‍රා වීරසිංහ මිය
 • ටී. දඹෝරගම මහත්මිය
 • හේමන්ත ගැමුණු අධිකාරී මහතා
 • සේපාලි ශ්‍රී නම්මුනි මිය,

ලිපිනය :

බියගම, මල්වාන.

දුරකථන අංකය :

011-2487613

Comments are closed.

සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලනය ©2018. සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි

සුමති ග්ලෝබල් කොන්සොලිඩේටඩ් (පුද්) සමාගම මගින් නිර්මාණය කරන ලදි