බෞද්ධාලෝක වෙසක් කලාපයේ තොරණට සුභ මොහොතින් කප් සිටුවයි

News 2019

සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලනය 18 වන වරටත් සංවිධානය කරන බෞද්ධාලෝක වෙසක් කලාපය 2019 මැයි මස 18 වන දින සිට 21 වන දින දක්වා ජනාධිපති කාර්යාලය හා ඒකාබද්ධව පැවැත්වීමට සියලූ කටයුතු සූදානම් කරමින් පවතී. මෙවර බෞද්ධාලෝක වෙසක් කලාපය වෙනුවෙන් සම්මේලන භූමියේ ඉදි කෙරෙන්නා වූ තොරණට කප් සිටුවීම සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලනයේ සභාපති ජගත් සුමතිපාල මහතාගේ සුරතින් අද දින (27-03-2019) පෙරවරු 10.20 ට යෙදුනු සුභ මොහොතින් සිදු විය.

මෙවර ඉදිරිපත් කරන්නාවූ තොරණේ තේමාව වන්නේ කච්චානි ජාතකයයි. තොරණ උස අඩි 60ක්ද පළලින් අඩි 60 ක්ද විදුලි බුබුලූ හතලිස් පන් දහසකට අධික ප්‍රමාණයකින්ද සමන්විතය.

කප් සිටුවීමේ අවස්ථාවට නාරාහේන්පිට සාරිපුත්ත විහාරාධීපති රත්නපුරේ නන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ ඇතුලූ සංඝරත්නය ද මෙවර වෙසක් කමිටුවේ සභාපතිනි සමන්තා සුමතිපාල මහත්මිය ඇතුලූ බෞද්ධ සම්මේලනයේ නිලධාරී මණ්ඩලය ද මෙවර තොරණ ඉදි කරන්නාවූ ශිල්පීන්ද සහභාගී විය.

Post a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලනය ©2018. සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි