බෞද්ධාලෝක වෙසක් බුද්ධාභිවන්දනා සංස්කෘතික ප්‍රසංගය සහ ත්‍යාග ප්‍රදානෝත්සවය

News

සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලනය 17 වන වරටත් සංවිධානය කල බෞද්ධාලෝක වෙසක් කලාපයේ අවසාන දින බුද්ධාභිවන්දනා සංස්කෘතික ප්‍රසංගය සහ ත්‍යාග ප්‍රදානෝත්සවය සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලනයේ සභාපති ජගත් සුමතිපාල මහතාගේ ආරාධනයෙන් උසස් අධ්‍යාපන හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍ය විජේදාස රාජපක්ෂ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්ප සුගියදා කොළඹ ආකේඩි පරිශ්‍රයේදී උත්කර්ෂවත් අන්දමින් පැවැත්විය. මෙහිදී වෙසක් පහන් කූඩු සහ චිත්‍ර තරඟ ජයග්‍රාහක ජයග්‍රාහිකාවන් වෙත ත්‍යාග ප්‍රදානය ආරාධිතයින් විසින් සිදු විය.

« 1 of 2 »

Post a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලනය ©2018. සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි

සුමති ග්ලෝබල් කොන්සොලිඩේටඩ් (පුද්) සමාගම මගින් නිර්මාණය කරන ලදි