බෞද්ධාලෝක වෙසක් කලාපයේ ඉදිවූ තොරණ තෙවන දින අමාත්‍ය නිමල් සිරිපාලද සිල්වා මහතා සුරතින් විවෘත වේ.

News

සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලනය 17 වන වරටත් සංවිධානය කල බෞද්ධාලෝක වෙසක් කලාපයේ ඉදිවූ තොරණ උසින් අඩි 60 ක් ද පළලින් අඩි 50 ක් ද විදුලි බුබුළු 25,000 කින් ද සමන්විත වන අතර එය තෙවන දිනයේදී විවෘත කරන ලද්දේ අමාත්‍ය නිමල් සිරිපාලද සිල්වා මහතාය. මෙම අවස්ථාවට රෙජිනෝල්ඩ් කුරේ මහතා, ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා, තලතා අතුකෝරල මහත්මිය යන මැති ඇමතිවරුන්ද වි.ජ.මු. ලොකු බණ්ඩාර මහතා, සරත් වීරසේකර මහතා, වෙසක් කමිටුවේ සභාපතිනි සමන්තා සුමතිපාල මහත්මිය ඇතුලූ සම්මේලනයේ නිළධාරීහු සහභාගී වූහ.

« 1 of 2 »

Comments are closed.

සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලනය ©2018. සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි