බෞද්ධාලෝක වෙසක් කලාපයේ ඉදිවූ තොරණ දෙවන දින කථානායකතුමා අතින් විවෘත වේ.

News

සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලනය 17 වන වරටත් සංවිධානය කල බෞද්ධාලෝක වෙසක් කලාපයේ ඉදිවූ තොරණ උසින් අඩි 60 ක් ද පළලින් අඩි 50 ක් ද විදුලි බුබුළු 25,000 කින් ද සමන්විත වන අතර එය දෙවන දිනයේදී විවෘත කරන ලද්දේ පාර්ලිමේන්තුවේ කථානායක කරු ජයසූරිය මහතාය. මෙම අවස්ථාවට බෞද්ධ මහා සම්මේලනයේ ගරු සභාපති ජගත් සුමතිපාල මහතාගේ ආරාධනයෙන් පාඨලී චම්පික රණවක මහතා, දොස්තර රාජිත සේනාරත්න මහතා යන මැති ඇමතිවරුන්ද සහභාගී විය. තවද මෙම අවස්ථාවට හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා හා වෙසක් කමිටු සභාපතිනී සමන්තා සුමතිපාල මහත්මිය ඇතුළු සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලනයේ නිළධාරී මණ්ඩලයද සහභාගී විය.

« 1 of 2 »

Comments are closed.

සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලනය ©2018. සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි