බෞද්ධාලෝක වෙසක් කලාපයේ පළමු දින ජනාධිපතිතුමාගේ සුරතින් විවෘත වේ.

News

සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලනය 17 වන වරටත් සංව්ධානය කරනු ලබන බෞද්ධාලෝක වෙසක් කලාපය සම්මේලනයේ ගරු සභාපති ජගත් සුමතිපාල මහතාගේ ආරාධනය පරිදි ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික ජනරජයේ අතිගරු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමාගේ සුරතින් 2018/04/29 දින විවෘත විය. සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලන ප්‍රධාන ශාලාවේ ඉදි වූ විශේෂිත කුටියක මහනුවර ගෙඩිගේ රජමහා විහාරස්ථානයේ වැඩ සිටින ධාතූන් වහන්සේලා තැන්පත් කර තිබූ අතර සමාරම්භක අවස්ථාවේදී මෙම ධාතු මන්දිරය තුලට ධාතූන් වහන්සේලා වැඩමවනු ලැබුවේ අතිගරු ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මැතිතුමාය. මෙම අවස්ථාවට වැලමිටියාවේ කුසලධම්ම හිමි, බලංගොඩ සෝභිත හිමි, බෝදාගම චන්දිම හිමි, කෝමාරිකේ රාහුල හිමි ඇතුළු මහා සංඝරත්නයත් ආරාධිත විශාල පිරිසක් මෙම අවස්ථාවට සහභාගී වී සිටියහ. මෙවර බෞද්ධාලෝක වෙසක් කලාපයේ කමිටුවේඅ සභාපතිත්වය දරන්නේ සමන්තා සුමතිපාල මහත්මියයි.

« 1 of 2 »

Post a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලනය ©2018. සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි

සුමති ග්ලෝබල් කොන්සොලිඩේටඩ් (පුද්) සමාගම මගින් නිර්මාණය කරන ලදි