දහම් පාඨශාලිය ත්‍යාග ප්‍රධාන උත්සවය, අම්බලන්ගොඩ. – 2018

latest work Work done 2018

අම්බලන්ගොඩ ප්‍රාදේශීය ශාසනාරක්ෂක බල මණ්ඩලය තුළ පිහිටා ඇති දහම් පාසල්හි දුවා දරුවන් වෙනුවෙන් අම්බලන්ගොඩ තරුණ බෞද්ධ සංගමය සිව්වන වරටත් සංවිධානය කරනු ලබන අන්තර් දහම් පාඨශාලීය රචනා තරගය හා දහම් දැනුම ලිඛිත තරගය කනිෂ්ඨ හා ජ්‍යේෂ්ඨ වශයෙන් අති සාර්ථකව පවත්වා තිබුණි. මෙම තරග මාලාව සඳහා ප්‍රදේශයේ දහම් පාසල් 27 ක් නියෝජනය කරමින් ළමුන් 400කට අධික ප්‍රමාණයක් ඉදිරිපත් විය.
 
මෙම තරග මාලාවේ ජයග්‍රාහී දුවා දරුවන්ගේ ත්‍යාග ප්‍රධාන උත්සවය පසුගිය 21/01/2018 දා සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලනයේ ගරු සභාපති ජගත් සුමතිපාල මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අම්බලන්ගොඩ ධීවර ශාලාවේ දී අති සාර්ථකව පැවැත්විණි. මෙම අවස්ථාවට බෞද්ධ මහා සම්මේලනයේ නිලධාරී මඩුල්ල මෙන්ම අම්බලන්ගොඩ තරුණ බෞද්ධ සංගමයේ සභාපති සාම විනිසුරු දීපාල් සී පින්නදූව මහතා, එම සංගමයේ ලේකම් ඉදුනිල් එදිරි වික්‍රමසූරිය මහතා ඇතුලූ නිලධාරී මණ්ඩලය, දහම් පාසල් ගුරු භවතුන්, දුවා දරුවන් ඇතුලූ විශාල පිරිසක් සහභාගී වී සිටියහ.

Comments are closed.

සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලනය ©2018. සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි