බොදු මහා සමුළුවේ ළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථාන අතර පැවැත්වූ ක්‍රීඩා උත්සවය – 2019

News

සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලනයේ ජාතික ළමාරක්ෂක මණ්ඩලය විසින් දිවයින පුරා පවත්වාගෙන යනු ලබන ළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථාන 17 හි දරු දැරියන්ගේ සැඟවුණු දක්ෂතා ඔප්නැංවීම සඳහා අටවන වරටත් සංවිධානය කරන ලද නිවාසාන්තර ක්‍රීඩා උත්සවය පසුගිය 21වන දා සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලනයේ ගරු සභාපති ජගත් සුමතිපාල මැතිතුමාගේ ගෞරවණීය ආරාධනයෙන් ගරු ප්‍රාථමික කර්මාන්ත සහ සමාජ සවිබලගැන්වීමේ අමාත්‍ය දයා ගමගේ මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් කොළඹ 07 ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශ ක්‍රීඩාංගනයේදී ඉතාමත් උත්කර්ශවත් අන්දමින් පැවැත්විණ.

« 1 of 2 »

Post a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලනය ©2018. සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි