සිවිරාජ අඳ බිහිරි ළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය

child development centers

ලෝක ප්‍රකට කැළණි විහාරයේ චිත්‍ර ශිල්පී සහ සුප්‍රකට ච්ත්‍ර ශාස්ත්‍රඥ වලිමුණී සොයිලියස් මැන්දිස් ශ්‍රීමතාණන් විසින් ඌනතා ඇති දරු දැරියන් සඳහා 1958 ජුනි 10 වැනි දින මෙම ළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය සහ එයට අනුබද්ධ පාසලක් ආරම්භ කරන ලදී.
අනතුරුව ඔහුගේ ජීවිත කාලයෙන් පසුව මෙහි නඩත්තු කටයුතු සාර්ථකව ඉදිරියට ගෙන යාමේ පරමාර්ථයෙන් සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලනයට මේ සියළු දේ පරිත්‍යාග කරන ලදී. ඒ අනුව දැනට දෘස්ටි ඌනතා, ශ්‍රවණ ඌණතා සෙමෙන් මනස වර්දනය වන සහ දෙමව්පියන් අත්හළ දරුවන් සියයකට වැඩි පිරිසක් මෙහි නේවාසිකව අධ්‍යාපනය හදාරනු ලැබේ.
පාලක සභාව 
 • ගරු සභාපති - වෛද්‍ය ආර්.එම්. සුනිල් රාජපක‍ෂ මහතා
 • ගරු ලේකම් - අයි.පී. ප්‍රේමලාල් මහතා
 • ගරු භාණ්ඩාගාරික - එච්.පී. තිස්ස මහතා
කමිටු සාමාජික
 • එච්.පී.තිස්ස මහතා,
 • ආනන්ද පෙරේරා මහතා,
 • එච්.පී. රූපානන්ද මහතා,
 • සුසන්ත ආරියතිලක මහතා,
 • සචිත් ප්‍රබෝධ මාරසිංහ මහතා,
 • සරත් වික්‍රමසිංහ මහතා,
 • දීමාල් පතිනායක මහතා,
 • මනෝජි චම්පික කුමාර මහතා,
 • ඉන්දික දීමාල් මහතා,
 • ගාමිණී විපුලසෝම මහතා,
 • ප්‍රේමතිලක වික්‍රමනායක මහතා,
 • ඇම්.ආර්. ධර්මරත්න ප්‍රනාන්දු මහතා,
 • අයි.ජී. ප්‍රේමලාල් මහතා,

ලිපිනය :

මහවැව.

දුරකථන අංකය :

032-2254747

Comments are closed.

සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලනය ©2018. සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි