ශ්‍රී ගුරු පූජාව

News

පසුගිය ජූලි මස 08වන දින කොළඹ-13 විවේකානන්ද ශාලාවේදි ශ්‍රී ගුරු පූජාව සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලනයේ සභාපති තුමා වන ජගත් සුමතිපාල මහතාගේ සහභාගීත්වයෙන් පැවැත්වුනි

Comments are closed.

සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලනය ©2018. සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි