ශාසන වීර දින පිරිත් පිංකම 2018

News 2018

සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලනය වාර්ෂිකව පවත්වනු ලබන සර්ව රාත්‍රික පරිත්‍රාණ පිරිත් දේශනය 2018/ 12 /20 දින සම්මේලනයේ ප්‍රධාන ශාලාවේදී පැවැත්වූයේ සම්මේලනය පිහිටු වීමට ඇප කැප වී ක්‍රියා කළ මහා සංඝ රත්නය, ගිහි භවතුන්, ඇතුළු ශාසන විරුවන් සැමරීම සඳහාය.

පිරිත් සජ්ඣායනාව අවසානයේ ගරු මහා සංඝ රත්නය සඳහා හීල් දාන පිංකමක්ද පැවැත්වුණි. මෙවර පිංකම සඳහා බෞද්ධ මහා සම්මේලනයේ ගරු සභාපතිතුමාගේ ආරාධනයෙන් බම්බලපිටියේ වජිරාරාමයේ විහාරාධිපති රාජකීය පණ්ඩිත ශාස්ත්‍රපති පූජ්‍ය ත්‍රිකුණාමලේ ආනන්ද මහානායක ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේගේ අනුශාසකත්වයෙන් පැවැත්වුණි..

මෙම අවස්ථාවට සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලනයේ ගරු සභාපති ජගත් සුමතිපාල මහතා, කෘත්‍යාධිකාර මණ්ඩල, විධායක මණ්ඩල, සාමාජික සමිති නිලධාරීන් ඇතුළු විශාල පිරිසක් සහභාගී විය.

Comments are closed.

සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලනය ©2018. සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි