ශිෂ්‍යත්ව පිරිනැමීමේ ව්‍යාපෘතිය 2016

work done

සම්මේලනය මගින් වාර්ෂිකව සිදු කරන මෙම ව්‍යාපෘතියට අනුව ශිෂ්‍යත්ව පිරිනැමීම 2016 අගෝස්තු මස සිට සිදු කරන ලදී.

ජාතික අධ්‍යාපන මණ්ඩලයේ ගරු සභාපති කේ.ගමගේ මහතාගේ සභාපතිත්වයෙන් යුතු ත්‍රිපුද්ගල කමිටුවකින් ශිෂ්‍යත්ව පිරිනැමීම සඳහා ශිෂ්‍යත්වලාභීන් තෝරා ගැනීම සිදු කරන ලදී. කමිටුවේ අනෙකුත් සාමාජිකයන් දෙදෙනා වශයෙන් ගරු සමලේකම් සුනිල් සරත් කූරගම මහතා සහ ගරු උපසභාපතිනි වෛද්‍ය රාණි ප්‍රනාන්දු මහත්මිය කටයුතු කරන ලදී.

මෙවර ශිෂ්‍යත්වලාභීන් 10 දෙනෙකු තෝරා ගනු ලැබු අතර, ඔවුන් සඳහා පසුගිය වසරට වඩා වෙනසක් සිදු කරමින් සියළු දෙනාටම රු.1,000/= බැගින් මාසිකව ශිෂ්‍යත්ව දීමනාව ගෙවීමට ක්‍රියා කරන ලදී.

Comments are closed.

සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලනය ©2018. සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි

සුමති ග්ලෝබල් කොන්සොලිඩේටඩ් (පුද්) සමාගම මගින් නිර්මාණය කරන ලදි