සංඝමිත්තා දානමය පිංකම 2017

latest work

සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලනයේ ආගමික හා සංස්කෘතික කටයුතු පිළිබඳ ජාතික මණ්ඩලයේ සංවිධාන ශක්තියෙන් කැලණිය බොල්ලෑගල මානෙල්වත්ත විහාරස්ථානය හා එක්ව ශ්‍රී මහා බෝධි අංකුරය ශ්‍රී ලංකාවට වැඩමවීම හා ශ්‍රී ලංකාවේ භික්ෂුනී ශාසනය ආරම්භ කිරීම සිහි ගන්වමින් වාර්ෂිකව පවත්වනු ලබන සංඝමිත්තා දානමය පිංකම මෙවරත් 23/12/2017 දා පවත්වන ලදි. මෙම අවස්ථාවට මානෙල්වත්ත විහාරස්ථානයේ විහාරාධිපති සහ නාගානන්ද විශ්වවිද්‍යාලයේ නිර්මාතෘ ආචාර්ය පූජ්‍ය බෝදාගම චන්දිම ස්වාමීන් වහන්සේ, ආචාර්ය පූජ්‍ය පල්ලේවෙල සාරද ස්වාමීන් වහන්සේ ඇතුළු මහා සංඝරත්නයත් ලෝක බෞද්ධ සංගමයේ උප සභාපති මෙන්ම නාගානන්ද විශ්වවිද්‍යාලයේ අධ්‍යක‍ෂ ජගත් සුමතිපාල මහතා, සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලනයේ සභාපති ආචාර්ය ප්‍රනීත් අභයසුන්දර මහතා, සම්මේලනයේ ජාතික ආගමික සංස්කෘතික මණ්ඩලයේ සභාපතිනි සමන්තා සුමතිපාල මහත්මිය ඇතුළු දේශීය විදේශීය විශාල පිරිසක් මෙම අවස්ථාවට සහභාගී වී සිටියහ.

මෙහෙණින් වහන්සේලා සහ සිල්මාතාවන් දානය සඳහා පැමිණෙන අයුරු සහ සඝමිත් තෙරණියගේ පිළිරුවට සමන්තා සුමතිපාල මහත්මිය පුෂ්ප උපහාර දක්වන අයුරු ඡායාරූපයෙන් දැක්වේ.

Post a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලනය ©2017. සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි

සුමති ග්ලෝබල් කොන්සොලිඩේටඩ් (පුද්) සමාගම මගින් නිර්මාණය කරන ලදි