2561වැනි බෞද්ධාලෝක වෙසක් උත්සවයේ සීල සමාදානය 2017

work done

වෙසක් දින සීල සමාදාන පිංකම – ධර්ම දේශනා හා ධර්ම සාකච්ඡා පැවැත් වීම, සිල් ගත් උවැසියන් දන් පිලිගැන්වීම

« 1 of 2 »

Comments are closed.

සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලනය ©2017. සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි

සුමති ග්ලෝබල් කොන්සොලිඩේටඩ් (පුද්) සමාගම මගින් නිර්මාණය කරන ලදි