රත්මලාන ශ්‍රී සිද්ධාර්ථ දහම් පාසලේ වාර්ෂික ත්‍යාග ප්‍රදානෝත්සවය.

News

පසුගිය 24වන දින පැවති ඓතිහාසික රත්මලාන පරම ධම්ම චේතිය පිරිවෙන් විහාරස්ථ ශ්‍රී සිද්ධාර්ථ දහම් පාසලේ වාර්ෂික ත්‍යාග සහතිකපත්‍ර ප්‍රදානෝත්සවය සහ ශිෂ්‍ය නායක නිල ලාංඡන පැළඳවීමේ උත්සවයේ ප්‍රධාන ආරාධිත අමුත්තා වශයෙන් සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලනයේ ගරු සභාපති ජගත් සුමතිපාල මහතා සහභාගී විය.

Post a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලනය ©2018. සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි