ජාතික ගැටළු විමර්ශන කමිටුව

Uncategorized

2017 මැයි මස 30 දින සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලන කෘත්‍යාධීකාරී මණ්ඩලය විසින් පත්කල ක්‍රියාකාරි කමිටුවේ වැඩකටයුතු දැනටම ආරම්භකර ඇති අතර එම කමිටු නියෝජිතයන් පසුගිය ජුනි 18 වන දින මල්වතු අස්ගිරි පාර්ෂව වල මහානායක හිමිවරුන් හමුවිය.

එහිදී උන්වහන්සේලාගේ ආශිර්වාදය ලබාගත් කමිටුව විසින් බෞද්ධ රාජ්‍යයක් වශයෙන් ශ්‍රී ලංකාවට ඇති අනන්‍යතාවය පළුදුවන කරුණු හඳුනා ගනිමින් ඒ සඳහා ගතයුතු ඉදිරි පියවර ගනිමින් සිටී. ඒ පිළිබඳව එම කමිටුව විසින් එලිදක්වන ලද ව්‍යවස්ථා අර්බුදය හා බුද්ධ ශාසනය මැයෙන් වන පොත් පිංච පහතින් සඳහන් කෙරේ.

මෙම කරුණු පිළිබඳ ඔබගේ අදහස් හා යෝජනා ඉදිරිපත් කිරීමට සැමට ආරාධනා කෙරේ.

Post a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලනය ©2017. සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි

සුමති ග්ලෝබල් කොන්සොලිඩේටඩ් (පුද්) සමාගම මගින් නිර්මාණය කරන ලදි