ආගමික හා සංස්කෘතික කටයුතු පිළිබඳ ජාතික මණ්ඩලයේ කාර්‍යභාරය

සම්මේලනය විසින් සිදු කරන බෞද්ධාගමික හා සංස්කෘතික කටයුතු සංවිධානය කිරීම, බුදු දහම ප්‍රචාරයටත්, ආරක්ෂා කිරීමටත් ඒකාබද්ධව ක්‍රියා කිරීම හා එවැනි කටයුතු සඳහා ආධාර ලබා දීම, පුර පසලොස්වක පොහොය දින සීල සමාදාන වැඩසටහන් සංවිධානය කිරීම (වෙසක් උත්සවය ඇතුළුව), ධර්ම ධානය පිරි නැමීම, දහම් පොත් පූජා කිරීම.

ගරු සභාපති

ආචාර්ය එල්. එම්. කේ. තිලකරත්න මහතා

ලිපිනය :

අංක. 8/7, ග්‍රීන් පාත්,
කොහුවල.

දුරකතන අංකය :

071 447 8720

ගරු උප සභාපතිනි

නීලිකා සේනානායක මහත්මිය

ලිපිනය :

අංක. 18,
ඕබන් පෙදෙස,
දෙහිවල

දුරකතන අංකය :

077 317 1777
011 273 4015

ගරු ලේකම්

එඩ්මන් වික්‍රමසිංහ මහතා

ලිපිනය :

අංක. 31, මාදින්නාගොඩ පාර,
රාජගිරිය

දුරකතන අංකය :

078 568 7549

ගරු භාණ්ඩාගාරික

මිනොන් කරුණාරත්න මහත්මිය

ලිපිනය :

අංක. B/12/06,
රෝයල් පාර්ක් නිවාස සංකීර්ණය,
රාජගිරිය.

දුරකතන අංකය :

077 357 4456
011 288 3027

Comments are closed.

සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලනය ©2018. සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි