ආගමික හා සංස්කෘතික කටයුතු පිළිබඳ ජාතික මණ්ඩලයේ කාර්‍යභාරය

සම්මේලනය විසින් සිදු කරන බෞද්ධාගමික හා සංස්කෘතික කටයුතු සංවිධානය කිරීම, බුදු දහම ප්‍රචාරයටත්, ආරක්ෂා කිරීමටත් ඒකාබද්ධව ක්‍රියා කිරීම හා එවැනි කටයුතු සඳහා ආධාර ලබා දීම, පුර පසලොස්වක පොහොය දින සීල සමාදාන වැඩසටහන් සංවිධානය කිරීම (වෙසක් උත්සවය ඇතුළුව), ධර්ම ධානය පිරි නැමීම, දහම් පොත් පූජා කිරීම.

ගරු සභාපති

සමන්තා සුමතිපාල මහත්මිය

ලිපිනය :

අංක. 30,
විජේරාම මාවත,
කොළඹ - 07

දුරකතන අංකය :

077 7448844

ගරු උප සභාපති

නීලිකා සේනානායක මහත්මිය

ලිපිනය :

අංක. 18,
ඕබන් පෙදෙස,
දෙහිවල

දුරකතන අංකය :

077 3171777
011 2734015

ගරු ලේකම්

තුෂාරි පෙරේරා මෙනවිය

ලිපිනය :

අංක. 773/6,
මාදින්නාගොඩ පාර,
රාජගිරිය

දුරකතන අංකය :

071 6902211

ගරු භාණ්ඩාගාරික

මිනොන් කරුණාරත්න මහත්මිය

ලිපිනය :

අංක. B/12/06,
රෝයල් පාර්ක් නිවාස සංකීර්ණය,
රාජගිරිය.

දුරකතන අංකය :

077 3574456
011 2883027

Comments are closed.

සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලනය ©2017. සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි

සුමති ග්ලෝබල් කොන්සොලිඩේටඩ් (පුද්) සමාගම මගින් නිර්මාණය කරන ලදි