ආගමික හා සංස්කෘතික කටයුතු පිළිබඳ ජාතික මණ්ඩලයේ කාර්‍යභාරය

සම්මේලනය විසින් සිදු කරන බෞද්ධාගමික හා සංස්කෘතික කටයුතු සංවිධානය කිරීම, බුදු දහම ප්‍රචාරයටත්, ආරක්ෂා කිරීමටත් ඒකාබද්ධව ක්‍රියා කිරීම හා එවැනි කටයුතු සඳහා ආධාර ලබා දීම, පුර පසලොස්වක පොහොය දින සීල සමාදාන වැඩසටහන් සංවිධානය කිරීම (වෙසක් උත්සවය ඇතුළුව), ධර්ම ධානය පිරි නැමීම, දහම් පොත් පූජා කිරීම.

ගරු සභාපති

ආචාර්ය එල්. එම්. කේ. තිලකරත්න මහතා

ගරු උප සභාපති

ගරු ලේකම්

ගරු භාණ්ඩාගාරික

Comments are closed.

සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලනය ©2018. සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි

සුමති ග්ලෝබල් කොන්සොලිඩේටඩ් (පුද්) සමාගම මගින් නිර්මාණය කරන ලදි