ජාතික හා බෞද්ධ කටයුතු පිළිබඳ ජාතික විමර්ශන මණ්ඩලයේ කාර්‍යභාරය

සිංහල බෞද්ධයන්ගේ අයිතිවාසිකම්වලට පටහැනිව නැගී එන බලවේග සිංහල සංස්කෘතියට, බෞද්ධ දියුණුවට බාධා වනසුලූ හා පටහැනි දෑ පිළිබඳව විමසිලිමත්වීම ද, එවැනි කටයුතු නවතාලීමත් ඒවාට එරෙහිව ක්‍රියාකර බෞද්ධ හා ජාතික අයිතිවාසිකම් රැක ගැනිමට පියවර ගැනීමද, ඊට අදාල දත්ත රැස් කිරීමද, පොදුවේ රටට ජාතියට අහිතකර සිදුවීම් පිළිබඳව වාර්ථා කිරීම මෙම මණ්ඩලයේ වගකීම වේ.   

 

ගරු සභාපති

අනුර ගුණදාස මහතා

ලිපිනය :

No. 258, ගාලූ පාර,
කොළඹ - 03

දුරකථන අංකය :

077 7362163

ගරු උපසභාපති

චිත්‍රානන්ද ජයකොඩි මහතා

ලිපිනය :

අංක. 80, නාවල පාර,
නාරාහේන්පිට

දුරකථන අංකය :

071 8591556

ගරු ලේකම්

ජී.ඩී. ලලිත් ප්‍රියන්ත මහතා

ලිපිනය :

අංක. 852/1A/1, තුසිතපුර,
මාලඹේ

දුරකථන අංකය :

071 9537393

ගරු භාණ්ඩාගාරික

නිශ්ශංක පීරිස් මහතා

ලිපිනය :

අංක. 106,
ශාන්ත ඇන්ඩ්‍රෘස් පාර,
මෝදර, කොළඹ - 15

දුරකථන අංකය :

071 8176483

Comments are closed.

සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලනය ©2017. සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි

සුමති ග්ලෝබල් කොන්සොලිඩේටඩ් (පුද්) සමාගම මගින් නිර්මාණය කරන ලදි