ජාත්‍යන්තර කටයුතු පිළිබඳ ජාතික මණ්ඩලයේ කාර්‍යභාරය

ලෝක බෞද්ධ සම්මේලනය නියෝජනය කිරීම, ථේරවාදී බුදු දහම ආරක්ෂා කිරීම, ජාත්‍යන්තර වශයෙන් කටයුතු කිරීම, බෞද්ධ රටවල් සමඟ සබඳතා පැවැත්වීම, එම රටවල් සඳහා ආපදා තත්ත්වයන්හිදී පිහිට වීම, ජාත්‍යන්තර බෞද්ධ සමුළුවට සහභාගී වීම හා ජාත්‍යන්තර බෞද්ධ සමුළුව ශ්‍රී ලංකාවේ පැවැත්වීමේදී සංවිධානය කටයුතු සිදු කිරීම.

ගරු සභාපති

සෙන්පති සුදත් මඩුගල්ල මහතා

ලිපිනය :

අංක. 18/15 A,
ඉන්ද්‍රා පටුමඟ,
කළුබෝවිල

දුරකතන අංකය :

077 3261555
011 2817784

ගරු උපසභාපති

අධිනීතිඥ සුමති ධර්මවර්ධන මහතා

ලිපිනය :

අංක. 101,
ඇල්විටිගල මාවත,
කොළඹ - 08

දුරකතන අංකය :

077 7711733

ගරු ලේකම්

දියුණි ගුණවර්ධන මෙනවිය

ලිපිනය :

අංක. 85/1,
ජයපුර වත්ත පාර,
බත්තරමුල්ල

දුරකතන අංකය :

0777414089

ගරු භාණ්ඩාගාරික

නවීන් පෙරේරා මහතා

ලිපිනය :

අංක. 39,
ශාන්ත මයිකල් පෙරේරා මාවත,
කොළඹ - 03

දුරකතන අංකය :

071 2751754
011 2341300

Comments are closed.

සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලනය ©2017. සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි

සුමති ග්ලෝබල් කොන්සොලිඩේටඩ් (පුද්) සමාගම මගින් නිර්මාණය කරන ලදි