මෛත්‍රී ළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය

child development centers

1957 වසරේදී ආරම්භ කෙරුණු මෙම ළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය ප්‍රතිසංවිධාන කටයුතු සඳහා 2006 වසරේදී තාවකාලිකව වසා නැවත නව පාලක මණ්ඩපයක් යටතේ 2009 ජුනි මස 08 වන දින ආරම්භ විය.
දැනට ළමුන් 25 දෙනෙකුට සෙවන ලබාදීමට සුදුසු පරිසරයකට පරිවර්ථනය වී ඇත.
පාලක සභාව
  • ගරු සභූාපති - බ්‍රිගේඩියර් මහේන්ද්‍ර විජේරත්න මහතා
  • ගරු ලේකම් - චාමිණී පතිරගේ මහත්මිය
  • ගරු භාණ්ඩාගාරික - අරුණ ශාන්ත හේරත් මහතා
කමිටු සාමාජික
  • ජයන්ත වික්‍රමසිංහ මහතා,
  • නිලිකා සේනානායක මිය
  • ප්‍රසන්ත ලාල් ද අල්විස් මහතා,
  • අරුණ ශාන්ත හේරත් මහතා,
  • සුමුදු කරවිට මහත්මිය
  • චන්දන ලියනපටබැඳි මහතා,

ලිපිනය :

අංක 69/14, කුරුප්පු පාර,
කොළඹ 08.

දුරකථන අංකය :

011-2671894

Comments are closed.

සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලනය ©2018. සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි