කිරිමුදියන්සේ මාන්නප්පෙරුම අනුස්මරණ පිරිමි ළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය

child development centers

කු/ පොතුහැර මහා විද්‍යාලයේ විදුහල්පතිව සිටි, කිරිමුදියන්සේ මාන්නප්පේරුම මහතාට පිං පිණිස එතුමාගේ බිරිඳ වූ සුභද්‍රා පෙරේරා මහත්මිය මෙම ඉඩම හා නිවස පිරිමි ළමා නිවාසයක් සඳහා සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලනයට 1991 මැයි මස 09 වන දින පරිත්‍යාග කරන ලදී.
පාලක සභාව 
 • ගරු සභාපතිනි - සුභද්‍රා පෙරේරා මහත්මිය
 • ගරු ලේකම් - හිමාලි විජේආරච්චි මෙනවිය
 • ගරු භාණ්ඩාගාරික - නයෝමි නිරෝෂා මහත්මිය
කමිටු සාමාජික
 • පී.එච්.එච්.ආර්. පෙරේරා මහතා,
 • හිමාලි විජේආරච්චි මිය,
 • නයෝමි නිරෝෂා මිය
 • දයානි මානවඩුගේ මිය,
 • මැණිකේ විජේරත්න මිය,
 • ආරියරත්න බණ්ඩාර මහතා,
 • මුණිදාස දෙවටගෙදර මහතා,
 • ඒ.ඒ. ප්‍රේමාවතී මහත්මිය,
 • උඩපොළ මැණිකේ මිය,
 • එස්.ආර්.කේ. බණ්ඩාර මහතා,
 • සමන්ත බණ්ඩාර මහතා,
 • වජිර බණ්ඩාර මහතා ,
 • ආර්.ඒ.බිසෝමැණිකේ මිය,

ලිපිනය :

හතලිස්පහුව, පොල්ගහවෙල.

දුරකථන අංකය :

037-2242029

Comments are closed.

සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලනය ©2018. සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි