මහනුවර තරුණ බෞද්ධ සංගමයේ සංවත්සර උළෙල සහ ත්‍යාග ප්‍රදානෝත්සවය

News

1965 වර්ෂයේ කන්ද උඩරට රාජධානියේ මහනුවර නගරයේ ආරමිභ කරන ලද මහනුවර තරුණ බෞද්ධ සංගමයේ 52 වන සංවත්සර උත්සවය පසුගිය මාර්තු 24වන දින සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සමිෙමිලනයේ ගරු සභාපති ජගත් සුමතිපාල මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් මහනුවර තරුණ බෞද්ධ සංගමි ප්‍රධාන ශාලාෙවිදී අති උත්කර්ෂවත් අන්දමින් පවත්වන ලදී. මෙම උත්සවයේ මුලසුන හෙබවූයේ අස්ගිරි පාර්ශවයේ අනුනායක පූජ්‍ය වෙඬරුවේ උපාලි අනුනාහිමියන්ය.

මෙම සංවත්සර සභාවට සමගාමීව මහනුවර තරුණ බෞද්ධ සංගමය විසින් සංවිධානය කර තිබූ මධ්‍යම පලාත් පාසල් සහ දහමි පාසල් අතර පැවති චිත්‍ර, රචනා, ක්‍රීඩා තරඟ සහ තරුණයින් අතර පැවති ක්‍රීඩා තරඟ සඳහා ත්‍යාග ප්‍රදානෝත්සවයද පවත්වන ලදී.

මෙම අවස්ථාවට සමන්තා සුමතිපාල මහත්මිය, මහනුවර තරුණ බෞද්ධ සංගමයේ සභාපති දේශමාන්‍ය එමි.කේ.ටී.එල්. සරත් මුණසිංහ මහතා, ලේකමි එස්.බී.එමි. උපුල් ප්‍රියන්ත මහතා, භාණ්ඩාගාරික එචි.එමි.එන්. ඒකනායක මහතා ඇතුළු නිළධාරී මණ්ඩලය, පාසල් සහ දහමි පාසල් ගුරු මණ්ඩලය, දෙමවිපියන් සහ දුවා දරුවන් විශාල පිරිසක් සහභාගි වූහ.

Post a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලනය ©2018. සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි

සුමති ග්ලෝබල් කොන්සොලිඩේටඩ් (පුද්) සමාගම මගින් නිර්මාණය කරන ලදි