ග්‍රැන්විල් වික්‍රමරත්න අනුස්මරණ පිරිමි ළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය

child development centers

අභාවප්‍රාප්ත විදුහල්පති ග්‍රෑන්විල් වික්‍රමරත්න මැතිඳුන්ගේ ප්‍රාර්ථනාවක් ඉටුකරමින් ලීලා වික්‍රමරත්න මහත්මිය විසින් 1984 මැයි 18 දින සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලනයට පරිත්‍යාග කරන ලද ඔවුන්ගේ නිවාසයෙහි ආරම්භ කරන ලද මෙම ළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය අනාත, අත්හළ හා අසරණ වු පිරිමි දරුවන් 20 දෙනෙකුට සෙවනක් බවට පත්වී දැනට වසර 27 ක් සපුරා ඇති අතර එය සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලනයේත් ජාතික ළමාරක්ෂක මණ්ඩලයේ හා පරිවාස ළමාරක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේත් උපදෙස් හා මඟ පෙන්විම යටතේ පවත්වාගෙන යනු ලැබේ.
පාලක සභාව 
 • ගරු සභාපතිනි - ලීලා වික්‍රමරත්න මහත්මිය
 • ගරු ලේකම් - කේ. මල්ලිකාරච්චි මහතා
 • ගරු භාණ්ඩාගාරික - ඊ.ඒ.ඩී.සී.පී. ජයතිලක මහතා
කමිටු සාමාජික
 • ලීලා වික්‍රමරත්න මිය
 • කමලසිරි මල්ලිකාරච්චි මහතා
 • ඊ.ඒ.ඩී.සී.පී. ජයතිලක මහතා
 • ඊ.කේ.ගමගේ මයා
 • ඊ.ඒ.ඩී. ඉන්ද්‍රා විජේසේකර මිය
 • පී.එල්.ප්‍රනාන්දු මහතා
 • මහාචාර්ය කෝලිත භානු දිසානායන මහතා
 • චන්ද්‍රදාස අහංගම මහතා
 • විජයප්‍රිය වික්‍රමසිංහ මහතා
 • ජයරාජ් චන්ද්‍රසේකර මහතා
 • ජයසේන රණසිංහ මහතා
 • චන්ද්‍රසිරි ප්‍රේමරත්න මහතා
 • එස්. ජයතිලක මහතා
 • ඒ.එස්.පී.වික්‍රමරත්න මහතා

ලිපිනය :

අංක 531/1, සපුගස්කන්ද පාර,
ගෝනවල, කැළණිය.

දුරකථන අංකය :

011-2913931

Comments are closed.

සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලනය ©2018. සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි