දොම්පේ බණ්ඩාරනායක අනුස්මරණ ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි නිවාසයට නව දාන ශාලාවක් සකසා දීම

latest work Work done 2018

සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලනය විසින් පාලනය කරන්නා වූ දොම්පේ ඉන්දොලමුල්ල බණ්ඩාරනායක අනුස්මරණ ජ්‍යෙෂ්ඨ පිරිමි පුරවැසි නිවාසයේ නව දාන ශාලාව සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලනයේ ගරු සභාපති ජගත් සුමතිපාල මහතාගේ සුරතින් පසුගිය 2018/03/10 වනදා විවෘත විය. මෙම අවස්ථාවට පූජ්‍ය අනුරාගොඩ ධම්මාරාම හිමි, සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලනයේ ජතික සමාජ සේවා මණ්ඩලයේ සභාපති වසන්ත ද සිල්වා මහතා, සමන්තා සුමතිපාල මැතිණිය, ඉශාන් එදිරිසූරිය මහතා, එම පුරවැසි නිවාසයේ පාලක කමිටුවේ සභාපති සුමිත්‍රරත්න මහතා, ලේකම් සූරියප්පෙරුම මහතා, භාණ්ඩාගාරික ජනක වික්‍රමාරච්චි මහතා හා පාලක මණ්ඩලය ඇතුළුව විශාල පිරිසක් මෙම අවස්ථාවට සහභාගි වී සිටියහ.

Comments are closed.

සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලනය ©2018. සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි