සභා නිලධාරීන් ආශිර්වාද ලබා ගැනීම

News

සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලනයේ සභාපතිතුමා ඇතුළුව සභා නිලධාරීන් පසුගිය 22/01/2018 වන දින ශ්‍රී ලංකා අමරපුර සංඝසභාවේ මහානායක අතිපූජ්‍ය කොටුගොඩ ධම්මාවාස ස්වාමීන් වහන්සේ සහ පූජ්‍ය දිවියාගහ යසස්සි ස්වාමීන් වහන්සේ බැහැ දැක ආශිර්වාද ලබා ගත්හ.

Comments are closed.

සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලනය ©2018. සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි