සභා නිලධාරීන් ආශිර්වාද ලබා ගැනීම

News

සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලනයේ සභාපතිතුමා ඇතුළුව සභා නිලධාරීන් පසුගිය 22/01/2018 වන දින ශ්‍රී ලංකා අමරපුර සංඝසභාවේ මහානායක අතිපූජ්‍ය කොටුගොඩ ධම්මාවාස ස්වාමීන් වහන්සේ සහ පූජ්‍ය දිවියාගහ යසස්සි ස්වාමීන් වහන්සේ බැහැ දැක ආශිර්වාද ලබා ගත්හ.

Post a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලනය ©2018. සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි

සුමති ග්ලෝබල් කොන්සොලිඩේටඩ් (පුද්) සමාගම මගින් නිර්මාණය කරන ලදි