තවත් තොරතුරු අවශ්‍යද?

ඔබගේ දායකත්වයට ස්තූතියි. වැඩිදුර විස්තර සඳහා පහත සඳහන් පෝරමය පුරවන්න. අපගේ නියෝජිතයෙක් ඔබ අමතනු ඇති

ඇමතුම් විස්තර

සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලනය

අංක 380, බෞද්ධාලෝක මාවත,

කොළඹ - 07,

ශ්‍රී ලංකාව

දුරකථන : +94 11 2691695

     ෆැක්ස් : +94 11 2688517

විද්‍යුත් තැපෑල 1 : acbc@acbc.lk

විද්‍යුත් තැපෑල 2 : acbc380@gmail.com

Comments are closed.

සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලනය ©2018. සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි