ආනන්ද අමරසිංහ වයෝවෘද්ධ ගිලන් භික්ෂු විවේකාරාමය – පලාතොට

senior citizens homes

වර්ෂ 1999 ජුලි මාසයේ ආරම්භ කරන ලද මෙම ආයතනය මේ වන විට වයෝවෘද්ධ ගිලන් භික්සුන් වහන්සේලා 20 නමක් පමණ වැඩ සිටින ඉතා පුණ්‍යවන්ත ස්ථානයකි. ගිලානෝපස්ථාන පුණ්‍යකර්යම සිදු කර ගැනීමට තෝතැන්නක් වූ මෙම ස්ථානය ප්‍රදේශයේ බෞද්ධ ජනතාවගේ පමණක් නොව දිවයිනේ විවිධ ප්‍රදේශ නියෝජනය කරමින් මෙහි පැමිණෙන හැමදෙනාටම අතිශයින් ශ්‍රද්ධාව භක්තිය වර්ධනය කර ගැනීමට සුදුසු තැනක් බවට […]

වයෝවෘද්ධ ගිලන් භික්ෂු විවේකාරාමය – බද්දේගම

senior citizens homes

වර්‍ෂ 1961 ක් වූ ජූලි මස 30 වැනි දින උත්සවශ්‍රීයෙන් ආරම්භ කරන ලද මෙම පුණ්‍යායතනය ලොව බිහිවූ ප්‍රථම වයෝවෘද්ධ භික‍ෂු විවේකාරාමය වශයෙන් අප ඉතිහාසයේ නව වාර්තාවක් තැබුවේය. ගම් පියසම සුන්දර කරමින් මහා සාගරය දක්වා ගමන් යන සුන්දර ගිං ගඟ නිසා සරුසාර කරන කෙත් යායක් එක් පසෙකින් ද අනෙක් පසින් දකුණු ලක අග නගරය දක්වා දිවෙන […]

මුහන්දිරම් ඒමිස් සහ එමලියා චන්ද්‍රසේකර ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි නිවාසය – ඇල්ලගාව

senior citizens homes

ගරු සභාපති - එල්.ඒ. සෝමරත්න මහතා ගරු ලේකම් - ටී.ඩී.ඩබ්ලිව්. සමරනායක මහතා ගරු භාණ්ඩාගාරික - ඩී. චන්ද්‍රසේකර මහතා

ඇස්.ඩී.ඇලන් ප්‍රනාන්දු ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි නිවාසය (පිරිමි)- මල්වල

senior citizens homes

ගරු සභාපති - එම්.ජී. සිරි මිනුවන්ගල මහතා ගරු ලේකම් - කේ. අබේරත්න මහතා ගරු භාණ්ඩාගාරික - ආර්.බී. මහින්දපාල මහතා

බණ්ඩාරනායක අනුස්මරණ ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි නිවාසය (පිරිමි) – දොම්පේ

senior citizens homes

ගරු සභාපති - ආර්.ඒ.ඒ සුමිත්‍රරත්න මහතා ගරු ලේකම් - එස්.ඩබ්.ඩී.පී සූරියප්පෙරුම මහතා ගරු භාණ්ඩාගාරික - ජනක වික්‍රමාරච්චි මහතා

සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලනය ©2018. සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි