බෞද්ධ සාහිත්‍ය උළෙල 2018

News 2018

සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලනය 12 වන වරටත් සංවිධානය කරනු ලබන බෞද්ධ සාහිත්‍ය උළෙල 2018 සැප්තැම්බර් මස 14 වන දින ප.ව 2.30 ට බණ්ඩාරනායක අනුස්මරණ ජාත්‍යන්තර සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේ ලෝටස් ශාලා පරිශ්‍රයේදී බුදධශාසන අමාත්‍යාංශයේ සහභාගීත්වයෙන් පවත්වනු ලැබීය. 'පානදුරාවාදයේ ප්‍රතිකථනය' මෙවර බෞද්ධ සාහිත්‍ය උත්සවයේ තේමා පාඨය විය

« 1 of 2 »

Comments are closed.

සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලනය ©2018. සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි