බෞද්ධ තොරතුරු මධ්‍යස්ථානය ආරම්භ කිරීම.

News

බොදු මහා සමුළුවේ බෞද්ධ තොරතුරු මධ්‍යස්ථානය නැවත ආරම්භ විය.

සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලනයේ බෞද්ධ තොරතුරු මධ්‍යස්ථානය නැවත ප්‍රතිෂ්ඨාපනය කිරීම පසුගිය දින ලෝක බෞද්ධ සම්මේලන ගරු උපසභාපති ජගත් සුමතිපාල මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් හා සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලන ගරු සභාපති ආචාර්ය ප්‍රණීත් අභයසුන්දර මහතාගේ සහභාගීත්වයෙන් සිදු විය.

කොළඹ 07, බෞද්ධාලෝක මාවතේ සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලන ගොඩනැගිල්ල තුල මෙම කාර්යාලය ආරම්භ කල අතර තොරතුරු පොතේ ප්‍රථම සටහන අමරපුර ශ්‍රී ධර්මරක‍ෂිත පාර්ශ්වයේ මහානායක උත්තරීතර මහානායක රාජකීය පණ්ඩිත ශාස්ත්‍රපති අතිපූජ්‍ය තිරිකුණාමලේ ආනන්ද මහානායක ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ අතින් සිදු විය.

පූජ්‍ය රත්නපුරේ නන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ, සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලන ගරු උප සභාපති චන්ද්‍ර නිමල් වාකිෂ්ඨ මහතා ඇතුළු පැවිදි ගිහි විශාල පිරිසකගේ සහභාගීත්වයෙන් සිදු විය.

« 1 of 2 »

 

Comments are closed.

සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලනය ©2018. සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි