බෞද්ධ ග්‍රන්ථ ප්‍රදානය

News News 2018

අනුරාධපුර විජයාරාමය නම් ඉපැරණි ආරාම සංකීර්ණය මුල්කොට සේවා සම්මානිත ඉතිහාස සහ පුරාවිද්‍යා මහාචාර්ය ටී.ජී කුලතුංගයන් විසින් සම්පාදනය කරන ලද 'අනුරාධපුර විජයාරාමය' නම් වන ග්‍රන්ථයේ මුද්‍රණ පිරිවැය පමණක් රුපියල් එක් ලක්ෂ හැත්තෑ පන්දහසක් පමණ වන පිටපත් හැත්තෑවක් අප රටේ විද්‍යායතන පිරිවෙන් අතරේ ඛෙදා හැරීම පිණිස 2018 මැයි 05 සෙනසුරාදා පෙ.ව 10.00 ට කොළඹ 07, සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලන මූලස්ථානයේ පැවැත්වූ කාර්ය සාධක මණ්ඩල සැසිවාරයේ දී සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලනයේ සභාපති ජගත් සුමතිපාල මහතා විසින් අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයේ පිරිවෙන් අධ්‍යාපන උපදේශක පූජ්‍ය අත්තන්ගනේ සාසනරතන හිමි හට ප්‍රදානය කරන ලදි.

Comments are closed.

සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලනය ©2018. සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි