බුද්ධ ජයන්ති ළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය

child development centers

1962 ජුලි 01 දින කෑගල්ල ප්‍රදේශයේ විමලා කන්නන්ගර මැතිණිය විසින් කෑගලූ බුද්ධ ජයන්ති ළමා නිවාසය ආරම්භ කර ඇත. කෑගලූ බුද්ධ ජයන්ති ළමා නිවාසයේ දැරියන් 45 දෙනෙකු නේවාසිකව සිටින අතර ම දැරියන් සියළු දෙනාම පරිවාස දෙපාර්තමේන්තුවේ සහ අධිකරණය මගින් යොමු වූ අසරණ දැරියන් වන අතර, සේවා මණ්ඩලයද 06 දෙනෙකුගෙන් යුක්ත වේ.
පාලක සභාව
 • ගරු සභාපති - ශ්‍රියන්ත පීරිස් මහතා
 • ගරු ලේකම් - උපාලි විජේකෝන් මහතා
 • ගරු භාණ්ඩාගාරික - ජයනාත් අමරසිංහ මහතා
කමිටු සාමාජික
 • ශ්‍රියන්ත පීරිස් මහතා
 • ඩී.එම්.දිසානායක මහතා
 • ජයනාත් අමරසිංහ මහතා
 • උපාලි විජේකෝන් මහතා
 • ඒ.ඒ.ඩී.පී. අභයසිංහ මහතා
 • ඉන්ද්‍රා උදලාගම මහත්මිය
 • රේණුකා සමරසිංහ මහත්මිය
 • සෙනරත් බණ්ඩාර මහතා
 • අජිත් මාරපන මහතා
 • මේජර් ජානක ගුණසිංහ මහතා
 • එම්.ඒ. කරුණාරත්න මහතා
 • ඩබ්.ඒ. ගුණසේකර මහතා
 • ආර්.ඒ.ටී.බී. රණසිංහ මහතා
 • දිනුක අතුරුපාන මහතා
 • සරත් බණ්ඩාරනායක මහතා
 • එන්.බී.ආර්. ඉදුසර හේරත් මහතා
 • ජී. වරාපිටිය මහතා
 • ඩබ්.ආර්. කුමන්සිරි මහතා
 • ඩබ්.එම්.පී.කේ. වීරසේකර මහතා
 • මැණික්ගේ මහතා,

ලිපිනය :

බණ්ඩාරනායක මාවත,
කෑගල්ල.

දුරකථන අංකය :

035-2222868

Comments are closed.

සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලනය ©2018. සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි