බියගම විහාර මහාදේවී ළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානයේ 72වන සංවත්සර රැස්වීම.

News

ශ්‍රී නිශ්ශංක විසින් ලබාදෙන පරිත්‍යාග මත 1945 නොවැම්බර් මස 10 දින මහාචාර්ය ගුණපාල මලලසේකර මැතිතුමාගේ පූර්ණ කැපවීම මත ආරම්භ කරන ලද බියගම විහාර මහාදේවී ළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානයේ 72වන සංවත්සර රැස්වීම පසුගිය ජූලි මස 15වන දින සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලනයේ සභාපතිතුමා ජගත් සුමතිපාල මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්වින.

Comments are closed.

සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලනය ©2018. සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි