බෞද්ධාලෝක වෙසක් බුද්ධාභිවන්දනා 2017

work done

බෞද්ධාලෝක වෙසක් උත්සවයේ අවසන් දින පවත්වන ලද සංස්කෘතික ප්‍රසංගය හා ත්‍යාග ප්‍රදානෝත්සවයේ විශේෂ අවස්ථා හා ඊට සම්බන්ධ වූ ප්‍රභූ පිරිස, අනුග්‍රාහක භවතුන්, කලාකරුවන් හා ත්‍යාග ලාභීන් ඇතුලත් ඡායාරූප.

« 1 of 2 »

Comments are closed.

සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලනය ©2017. සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි

සුමති ග්ලෝබල් කොන්සොලිඩේටඩ් (පුද්) සමාගම මගින් නිර්මාණය කරන ලදි