බෞද්ධාලෝක වෙසක් කලාපයේ තොරණට කප් සිටුවීම.

News

සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සමිමේලනය 17 වන වරටත් සංවිධානය කරනු ලබන බෞද්ධාලෝක වෙසක් කලාපය 2018 අප්‍රේල් මස 29 වන දින සිට මැයි මස 02 වන දින දක්වා ඛෙද්ධාලෝක මාවතේ පැවැත්වීමට සියළු කටයුතු ෙමි වන විට සූදානමිව පවතී.

මෙවරත් බෞද්ධාලෝක වෙසක් කලාපය වෙනුවෙන් සම්මේලන භූමියේ ඉදිකෙරෙන්නාවූ තොරණට කප් සිටුවීම සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලනයේ ගරු සභාපති ජගත් සුමතිපාල මැතිතුමාගේ සුරතින් 2018 මාර්තු මස 12 වන දින පෙ.ව. 06.49 ට යෙදුනු සුභ මොහොතින් සිදු විය. මෙවර ඉදිරිපත් කරන්නාවූ තොරණේ තේමාව වන්නේ මහාශීලව ජාතකයයි. තොරණ උසින් අඩි 60 ද පළල අඩි 50 ද විදුලි බුබුළු 20,000 න්ද සමන්වීතය.

මෙම අවස්ථාවට නාරාහේන්පිට සාරිපුත්‍ර විහාරාධිපති පූජ්‍ය රත්නපුරේ නන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ ඇතුළු මහා සංඝරත්නයද මෙවර බෞද්ධාලෝක වෙසක් කමිටුවේ ගරු සභාපතිනී සමන්තා සුමතිපාල මැතිනිය ඇතුළු බෞද්ධ මහා සමිෙමිලනයේ නිළධාරී මණ්ඩලයද තොරණ ඉදිකරන්නාවූ ශිල්පීන්ද සහභාගී විය.

Post a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලනය ©2018. සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි

සුමති ග්ලෝබල් කොන්සොලිඩේටඩ් (පුද්) සමාගම මගින් නිර්මාණය කරන ලදි