කොහෝ නද බොදු මහා සමුළුවටත් – 2018

News News 2018

සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලනය දිවයින පුරා පිහිටි ළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථාන දාහතක් පාලනය කරනු ලබයි. ඒ අතරින් බෞද්ධ මහා සම්මේලනයට ආසන්නව පිහිටි ජයන්ති ළදරු නිවාසය, මෛත්‍රී ළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය, ලෝරිස් ළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය යන ළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථාන තුනේ දුවා දරුවන් සියල්ලම සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලන පරිශ්‍රයට කැඳවා ඔවුන් වෙනුවෙන් අවුරුදු උත්සවයක් පසුගිය අප්‍රේල් 7වන සෙනසුරාදා පවත්වන ලදි. මෙම අවුරුදු උත්සවයේ ප්‍රධාන අරමුණ වූයේ දුවා දරුවන් සිංහල අලුත් අවුරුදු චාරිත්‍ර වාරිත්‍ර, සාම්ප්‍රදායික කෑම බීම වලට හුරු පුරුදු කිරීමත්, පැරණි ජන ක්‍රීඩා පිළිබඳව දැනුවත් කිරීමත්ය.

මෙම දුවා දරුවන්ගේ ක්‍රීඩා කුසලතා දැකබලා ගැනීම සඳහා සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලනයේ ගරු සභාපති ජගත් සුමතිපාල මැතිතුමා, සමන්තා සුමතිපාල මැතිණිය, ප්‍රවීණ රංගන ශිල්පිනී සබීතා පෙරේරා මහත්මිය, සම්මේලනයේ ජාතික ළමාරක්ෂක මණ්ඩලයේ සභාපති සනත් රුබේරු මහතා ඇතුළු විශාල පිරිසක් සහභාගී වී සිටියහ.

« 1 of 3 »

Comments are closed.

සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලනය ©2018. සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි