අපේක්ෂා විජිත බාලිකා ළමා නිවාසය

child development centers

අභාවප්‍රාප්ත දයා සිල්වා මැතිණිය විසින් පරිත්‍යාග කරන ලද අනර්ඝ නිවාසයක මෙම ළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය පවත්වා ගෙන යයි.
බේරුවල ප්‍රදේශයේ ඉතා දැකුම්කලූ ස්ථානයක පිහිටා ඇති මෙහි දරුවන් 26 දෙනෙකු නේවාසිකව සිටී.
1956 වසරේදී ආරම්භ කෙරුණු මෙහි ප්‍රතිසංවිධාන කටයුතු සඳහා තාවකාලිකව වසා නැවතත් නව පාලක මණ්ඩලයක් යටතේ 2007 වසරේදී ආරම්භ කොට මේ වන විට සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලනයේ පූර්ණ අධීක්ෂණය යටතේ සාර්ථකව පවත්වාගෙන යනු ලැබේ.
පාලක සභාව 
  • ගරු සභාපති - දොස්තර මාතාංග වාස් ගුණවර්ධන මහතා
  • ගරු ලේකම් - අජිත් ප්‍රේම කුමාර පහලගේ මහතා
  • ගරු භාණ්ඩාගාරික - නොයෙල් රංජිත් අබේගුණවර්ධන මහතා
කමිටු සාමාජික
  • මාතාංග වාස් ගුණවර්ධන මහතා,
  • පී.අජිත් ප්‍රේම කුමාර මහතා,
  • නොයෙල් රංජිත් අබේගුණවර්ධන මහතා,
  • ඇක්ලන් මානවඩු මහතා,
  • මාලිනී උබේවර්ණ මිය,
  • පී.රංජිත් මහතා,
  • නාලක මහතා,

ලිපිනය :

පරණ කඩේ, බේරුවල.

දුරකථන අංකය :

034-5620777

Comments are closed.

සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලනය ©2018. සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි