අනුලා විජේරාම ළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය

child development centers

දානපති ඊ එම් විජේරාම මැතිතුමාගේ සහ එම මැතිණියගේ ධන පරිත්‍යාගයෙන් 1974 වර්ෂයේ නොවැම්බර් 21 දින ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම ජනාධිපති අතිගරු විලියම් ගොපල්ලව මහතාගේ සුරතින් ආරම්භ කරන ලද මෙම ළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය අක්කර 5, 1/2 ක භූමිභාගයක් තුල පිහිටා ඇත.
පාලක සභාව
  • ගරු සභාපති - ජගත් ද සොයිසා මහතා
  • ගරු ලේකම් - කේ. ක්‍රිශාන්ත ද සිල්වා මහතා
  • ගරු භාණ්ඩාගාරික - ජී.පී.එච්. රංජිත් මහතා
කමිටු සාමාජික

ලිපිනය :

ශ්‍රීමත් ලලිත රාජපක්ෂ මාවත,
බලපිටිය.

දුරකථන අංකය :

091-3915887

Comments are closed.

සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලනය ©2018. සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි