අනුලා විජේරාම ළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය

child development centers

දානපති ඊ එම් විජේරාම මැතිතුමාගේ සහ එම මැතිණියගේ ධන පරිත්‍යාගයෙන් 1974 වර්ෂයේ නොවැම්බර් 21 දින ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම ජනාධිපති අතිගරු විලියම් ගොපල්ලව මහතාගේ සුරතින් ආරම්භ කරන ලද මෙම ළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය අක්කර 5, 1/2 ක භූමිභාගයක් තුල පිහිටා ඇත.
 
පාලක සභාව
 • ගරු සභාපති - එම්.ඩී. සරත් උපාලි මහතා
 • ගරු ලේකම් - කේ. අසිතා කේ. ආබ්‍රෙව් මහත්මිය
 • ගරු භාණ්ඩාගාරික - යමුනා මිලානි ද සිල්වා මහත්මිය
කමිටු සාමාජික
 • කේ.කේ. එස්. ද සිල්වා මහකා
 • ඩබ්ලිව්. ප්‍රේම සරත් කුමාර මහතා
 • කේ.අසිතා කුමාරි ආබ්‍රෙව් මහත්මිය
 • ජගත් ද සොයිසා මයා
 • ඩී.එස්.ඩබි.මෙන්ඩිස්
 • වසන්ත විජේසිංහ මහතා
 • සැසියන් ද සොයිසා මිය
 • කමලා පල්ලියගේ මහතා
 • නාමල් සුසන්ත මහතා
 • ඩී. විජේවර්ධන මහතා
 • කුමුදු සිල්වා මහතා
 • දේ.සු.ද සොයිසා මහතා

ලිපිනය :

ශ්‍රීමත් ලලිත රාජපක්ෂ මාවත,
බලපිටිය.

දුරකථන අංකය :

091-3915887

Comments are closed.

සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලනය ©2018. සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි

සුමති ග්ලෝබල් කොන්සොලිඩේටඩ් (පුද්) සමාගම මගින් නිර්මාණය කරන ලදි