සත්ව අවිහිංසාව සංකේතවත් කරවීම සඳහා වූ ස්මාරකය ඉදි කිරීම.

News 2019

සත්ව අවිහිංසාව සංකේතවත් කරමින් කුරුණැගල දිස්ත්‍රික්කයේ ගල්ගමුව ප්‍රාදේශිය සභා බල ප්‍රදේශයේ අරසන් වැව ඉස්මත්තේ ස්ථාපනය කර ඇති රණවිරු උද්‍යානයේ ශ්‍රි ලංකාවේ ප්‍රථම සත්ව අවිහිංසා ස්මාරකය ඉදි කිරීම සඳහා වූ මුල් ගල පිහිටීම පසුගිය පෙබරවාරි 08 වන දින දින පැවැත්වින.

Comments are closed.

සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලනය ©2018. සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි