ආනන්ද අමරසිංහ වයෝවෘද්ධ ගිලන් භික්ෂු විවේකාරාමය – පලාතොට

senior citizens homes

වර්ෂ 1999 ජුලි මාසයේ ආරම්භ කරන ලද මෙම ආයතනය මේ වන විට වයෝවෘද්ධ ගිලන් භික්සුන් වහන්සේලා 20 නමක් පමණ වැඩ සිටින ඉතා පුණ්‍යවන්ත ස්ථානයකි. ගිලානෝපස්ථාන පුණ්‍යකර්යම සිදු කර ගැනීමට තෝතැන්නක් වූ මෙම ස්ථානය ප්‍රදේශයේ බෞද්ධ ජනතාවගේ පමණක් නොව දිවයිනේ විවිධ ප්‍රදේශ නියෝජනය කරමින් මෙහි පැමිණෙන හැමදෙනාටම අතිශයින් ශ්‍රද්ධාව භක්තිය වර්ධනය කර ගැනීමට සුදුසු තැනක් බවට පත්ව ඇත
  • ගරු සභාපති - ඩී.එස්. හටන්ගල මහතා
  • ගරු ලේකම් - නන්දන ශ්‍රීනාත් ප්‍රනාන්දු මහතා
  • ගරු භාණ්ඩාගාරික - ඥානසිරි බේරුවලගේ මහතා
 

Comments are closed.

සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලනය ©2018. සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි