සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලනයේ නිලධාරී මණ්ඩලය

කොළඹ 07 බෞද්ධාලෝක මාවතේ පිහිටි සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලනයේ 91 වෙනි වාර්ෂික මහ සභාව 2018-01-06 දින අති සාර්ථකව පැවැත්විය. මෙහිදී බොදු මහා සමුළුවේ ඉදිරි වසර 03 සඳහා නිළධාරීන් පත්කර ගැනීමේ නිළවරණයද විශේෂිත ස්ථානයක පැවැත් විය. මෙවර සභාපති ධූරය සඳහා ජගත් සුමතිපාල මහතා, සූර්යය ගුණසේකර මහතා, සුදත් දේවපුර මහතා යන අය තරඟ වැදුණි. ජගත් සුමතිපාල මහතා ඡන්ද 713ක්ද, සූර්යය ගුණසේකර මහතා ඡන්ද 357ක් සහ සුදත් දේවපුර මහතා ඡන්ද 262ක්ද ලබා ගෙන තිබුණි. මෙහිදී ජගත් සුමතිපාල මහතා ඇතුළු කණ්ඩායමට විශිෂ්ඨ ජයග්‍රහණයක් ලැබුණි.

වර්තමානයේ සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලනයේ නිලධාරී මණ්ඩලය මෙසේය
  • සභාපති - ජගත් සුමතිපාල මහතා
  • නියෝජ්‍ය සභාපති - විශ්‍රාමලත් නියෝජ්‍ය පොලිස්පති චන්ද්‍ර නිමල් වාකිෂ්ඨ
  • උප සභාපතිවරු - වෛද්‍ය රාණි ප්‍රනාන්දු, N.G පුංචිහේවා, වසන්ත ද සිල්වා, කරුණාදාස ගමගේ, මහාචාර්ය ලක්ෂ්මන් වටවල, උපුල් රූපසිංහ, නිලීකා සේනානායක, නීතිඥ රවීන්ද්‍ර දේශප්‍රිය ඕපිට පතිරණගේ සහ පුෂ්පදේව පතිරගේ යන මහත්ම මහත්මීහු තේරී පත්වූහ.
  • සම ලේකම්වරු - සුනිල් සරත් කූරගම සහ රංජිත් ඒකනායක යන මහත්වරු තේරී පත්වූහ.
  • භාණ්ඩාගාරික - ආචාර්ය කීර්ති තිලකරත්න මහතා
  • උප ලේකම්වරු - තුෂාර දිලූම් වාහලතන්ත්‍රි සහ චමිල පතිරණගේ යන මහත්වරුද තේරී පත්වූහ.
ජගත් සුමතිපාල මහතා

සභාපති - ජගත් සුමතිපාල මහතා
විශ්‍රාමලත් නියෝජ්‍ය පොලිස්පති චන්ද්‍ර නිමල් වාකිෂ්ඨ

නියෝජ්‍ය සභාපති - විශ්‍රාමලත් නියෝජ්‍ය පොලිස්පති චන්ද්‍ර නිමල් වාකිෂ්ඨ

උප සභාපතිවරු

වෛද්‍ය රාණි ප්‍රනාන්දු මහත්මිය

වෛද්‍ය රාණි ප්‍රනාන්දු මහත්මිය
N.G පුංචිහේවා මහතා

N.G පුංචිහේවා මහතා
ද සිල්වා වසන්ත ගොඩවත්තගේ අබේරත්න මහතා

ද සිල්වා වසන්ත ගොඩවත්තගේ අබේරත්න මහතා
කරුණාදාස ගමගේ මහතා

කරුණාදාස ගමගේ මහතා
මහාචාර්ය ලක‍ෂ්මන් වටවල මහතා

මහාචාර්ය ලක‍ෂ්මන් ආර්. වටවල මහතා
දොන් උපුල් රූපසිංහ

දොන් උපුල් රූපසිංහ මහතා
නීලිකා සේනානායක මහත්මිය

නීලිකා සේනානායක මහත්මිය
නීතිඥ රවීන්ද්‍ර දේශප්‍රිය ඕපිට පතිරණගේ මහතා

නීතිඥ රවීන්ද්‍ර දේශප්‍රිය ඕපිට පතිරණගේ මහතා
පුෂ්පදේව වාද්දුව පතිරගේ මහතා

පුෂ්පදේව වාද්දුව පතිරගේ මහතා

සම ලේකම්වරු

සුනිල් සරත් කූරගම මහතා

සුනිල් සරත් කූරගම මහතා
රංජිත් ඒකනායක මහතා

රංජිත් ඒකනායක මහතා

උප ලේකම්වරු

තුෂාර දිලූම් වාහලතන්ත්‍රි මහතා

උප ලේකම් - තුෂාර දිලූම් වාහලතන්ත්‍රි මහතා
චමිල පතිරණගේ මහතා

උප ලේකම් - චමිල පතිරණගේ මහතා

මහාචාර්ය ලියනාරච්චිගේ මහසෙන් කීර්ති තිලකරත්න මහතා

භාණ්ඩාගාරික - මහාචාර්ය ලියනාරච්චිගේ මහසෙන් කීර්ති තිලකරත්න මහතා

Comments are closed.

සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලනය ©2018. සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි