සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලනයේ අරමුණු

 • බුදු දහම හා බෞද්ධයින්ගේ අයිතිවාසිකම් සහ වරප්‍රසාද ආරක්ෂා කිරීම
 • බෞද්ධ හා බෞද්ධ සංගම් අතර සහයෝගීතාව ප්‍රවර්ධනය කිරීම
 • බෞද්ධයින් නියෝජනය කරන අතර ඔවුන්ගේ අවශ්‍යතා කෙරෙහි බලපාන පොදු කරුණු සම්බන්ධයෙන් ඔවුන් වෙනුවෙන් ක්‍රියා කිරීම
 • තම තමන්ගේ අවශ්‍යතා අනුව නිදහසේ කරුණු සාකච්ඡා කිරීමේ හැකියාව සකසා දීම  
 • බෞද්ධ පුණ්‍ය කටයුතු සිදු කිරීම සඳහා

සභා නිලධාරීන්

ආචාර්ය ප්‍රණීත් අභයසුන්දර මහතා.

ආචාර්ය ප්‍රණීත් අභයසුන්දර මහතා.
ගරු සභාපති
ජගත් සුමතිපාල මහතා.

ජගත් සුමතිපාල මහතා.
හිටපු ගරු සභාපති
හිටපු නියෝජ්‍ය පොලිස්පති චන්ද්‍ර නිමල් වාකිෂ්ඨ මහතා

හිටපු නියෝජ්‍ය පොලිස්පති චන්ද්‍ර නිමල් වාකිෂ්ඨ මහතා
ගරු නියෝජ්‍ය සභාපති

ගරු උප සභාපතිවරුන්

 1. සමන්තා සුමතිපාල මහත්මිය
 2. වසන්ත ද සිල්වා මහතා
 3. ලක්ෂ්මන් කෝට්ටගේ මහතා
 4. කේ.ගමගේ මහතා
 5. ආචාර්ය එල්. එම්. කේ. තිලකරත්න මහතා.
 6. නන්ද කළුතන්ත්‍රි මහතා
 7. උපුල් රූපසිංහ මහතා
 8. වෛද්‍ය රාණි ප්‍රනාන්දු මිය
 9. අනුර ගුණදාස මහතා
 10. සෙන්පති සුදත් මඩුගල්ල මහතා

අනිකුත් සභා නිලධාරීන්

 • සුනිල් සරත් කූරගම මහතා. - (ගරු සමලේකම්)
 • රංජිත් ඒකනායක මහතා - (ගරු සමලේකම්)
 • සෙන්පති පී. මොල්ලිගොඩ මහතා. - (ගරු භාණ්ඩාගාරික)
 • සනත් මහේෂ් ද රුබේරු මහතා. - (ළමාරක්ෂක අධීක්ෂක/ උපලේකම් )
 • එඩ්මන් වික්‍රමසිංහ මහතා. - (උපලේකම්)
 • කුමාරි වන්නිආරච්චි මහත්මිය - ( කාන්තා අභිවෘද්ධි කටයුතු සඳහා ක්‍රියාකාරී උපදේශක)

හිටපු සභාපතිවරුන්

ඩී. බී. ජයතිලක මහතා

ඩී. බී. ජයතිලක මහතා
1919-1920
ආචාර්ය ඩබ්. ආතර් ද සිල්වා

ආචාර්ය ඩබ්. ආතර් ද සිල්වා
1920-1921
ආචාර්ය සී. ඒ. හේවාවිතාරණ

ආචාර්ය සී. ඒ. හේවාවිතාරණ
1922-1923
එෆ්. ආර්. සේණානායක මහතා

එෆ්. ආර්. සේණානායක මහතා
1923-1924
පි. ද එස්. කුලරත්න මහතා

පි. ද එස්. කුලරත්න මහතා
1924/25-1958/59
සී. ඩබ්. ඩබ්. කන්නන්ගර මහතා

සී. ඩබ්. ඩබ්. කන්නන්ගර මහතා
1925-1926
එස්. ආර්. විජේමාන්න මහතා

එස්. ආර්. විජේමාන්න මහතා
1926-1927
එම්. එස්. ජයතිලක මහතා

එම්. එස්. ජයතිලක මහතා
1927-1928
ආචාර්ය ෆ්‍රැන්සිස් මොලමුරේ

ආචාර්ය ෆ්‍රැන්සිස් මොලමුරේ
1928-1929
ඩී. සී. සේණානායක මහතා

ඩී. සී. සේණානායක මහතා
1929-1930
පී. ඩී. නුගවෙල මහතා

පී. ඩී. නුගවෙල මහතා
1930-1931
පී. රොබට් ද සොයිසා මහතා

පී. රොබට් ද සොයිසා මහතා
1931-1932
සී. බටුවන්තුඩුවේ මහතා

සී. බටුවන්තුඩුවේ මහතා
1932-1933
එච්. ශ්‍රී නිස්සන්ක මහතා

එච්. ශ්‍රී නිස්සන්ක මහතා
1933-1934
එල්. එච්. මෙත්තානන්ද මහතා

එල්. එච්. මෙත්තානන්ද මහතා
1934-1935
පී. කේ. ඩබ්. පෙරේරා මහතා

පී. කේ. ඩබ්. පෙරේරා මහතා
1935-1936
එච්. ඩබ්. අමරසූරිය මහතා

එච්. ඩබ්. අමරසූරිය මහතා
1937/39-1964/69
ආචාර්ය ජී. පී. මලලසේකර මහතා

ආචාර්ය ජී. පී. මලලසේකර මහතා
1939/58-1970/73
ආචාර්ය ඒ. ඊ. ෆොන්සේකා මහතා

ආචාර්ය ඒ. ඊ. ෆොන්සේකා මහතා
1958-1959
ජයවීර කුරුප්පු මහතා

ජයවීර කුරුප්පු මහතා
1959-1960
ආචාර්ය ලලිත් රාජපක්ෂ

ආචාර්ය ලලිත් රාජපක්ෂ
1960-1964
එච්. ජිනදාස සමරක්කොඩි මහතා

එච්. ජිනදාස සමරක්කොඩි මහතා
1973-1975
ඇල්බට් එදිරිසිංහ මහතා

ඇල්බට් එදිරිසිංහ මහතා
1975/77-1982/83
ආචාර්ය සෙනරත් ගුණවර්ධන මහතා

ආචාර්ය සෙනරත් ගුණවර්ධන මහතා
1977-1981
ආචාර්ය එල්. ජී. හේවගේ

ආචාර්ය එල්. ජී. හේවගේ
1981-1982
ආචාර්ය එම්. බී. ආරියපාල මහතා

ආචාර්ය එම්. බී. ආරියපාල මහතා
1983/86-1990/91
සෙන්පති ජෝර්ජ් රනතුංග මහතා

සෙන්පති ජෝර්ජ් රනතුංග මහතා
1986-1989
ආචාර්ය කේ. ටී. ඩබ්. සුමනසූරිය

ආචාර්ය කේ. ටී. ඩබ්. සුමනසූරිය
1989/92-1993/96
ඩඩ්ලි ගුණසේකර මහතා

ඩඩ්ලි ගුණසේකර මහතා
1992-1993
ආචාර්ය සුදත් දේවපුර

ආචාර්ය සුදත් දේවපුර
1996-2000
ආචාර්ය මිලිනා සුමතිපාල

ආචාර්ය මිලිනා සුමතිපාල මහත්මිය
2000-2006
ජගත් සුමතිපාල මහතා

ජගත් සුමතිපාල මහතා
2006-2014

Comments are closed.

සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලනය ©2017. සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි

සුමති ග්ලෝබල් කොන්සොලිඩේටඩ් (පුද්) සමාගම මගින් නිර්මාණය කරන ලදි