සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලනයේ 92වන වාර්ෂික මහා සභා රැස්වීම

News 2019

සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලනයේ 92 වන වාර්ෂික මහා සභාව 2019/05/04 වන දින සම්මේලනයේ ප්‍රධාන ශාලාවේදී, සමිමේලනයේ ගරු සභාපති ජගත් සුමතිපාල මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්විය.

මෙම අවස්ථාවේදී මුලසුන හෙබවූයේ කොළඹ නව කෝරලයේ ප්‍රධාන අධිකරණ සංඝ නායක සද්ධර්ම කීර්ති ශ්‍රී ත්‍රිපිටකාචාර්ය පූජ්‍ය දිවියාගහ යසස්සි නායක ස්වාමීන්වහන්සේය.තවද මෙම අවස්ථාවට සම්මේලනයේ හිටපු සභාපති ආචාර්ය ප්‍රණීත් අබේසුන්දර මහතාද, සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලනයේ සාමාජික සාමාජිකාවන් විශාල පිරිසක්ද සහභාගි වී සිටියහ.

Post a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලනය ©2018. සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි