2016 බෞද්ධාලෝක වෙසක් චිත්‍ර ප්‍රදර්ශනයේ ජයග්‍රාහකයින්

work done

ජ්‍යෙෂ්ඨ අංශයෙන් ජයග්‍රහනය ලැබූ චිත්‍ර

ප්‍රථම ස්ථානය

H.G.අවිශ්ක ඒෂාන් ද සිල්වා
වයස අවු.16
එන්සෙෆ් බෞද්ධ විද්‍යාලය

දෙවන ස්ථානය

K.D.වික්‍රමසිංහ
වයස අවු.16
එන්සෙෆ් බෞද්ධ විද්‍යාලය

තෙවන ස්ථානය

H.R.අසේල පීරිස්
වයස අවු.16
පයාගල බන්ඩාරණායක විද්‍යාලය

කණිෂ්ඨ අංශයෙන් ජයග්‍රහනය ලැබූ චිත්‍ර

ප්‍රථම ස්ථානය

A.K.E.M.පෙරේරා
වයස අවු.13
විශාඛා විද්‍යාලය

දෙවන ස්ථානය

S.G.බුද්ධික ස්වර්ණජිති
වයස අවු.11
කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලය

තෙවන ස්ථානය

S.M.තමාෂා දිනිති මානවගේ
වයස අවු.13
ෆර්ගසන් උසස් විද්‍යාලය, රත්නපුර

ප්‍රාථමික අංශයෙන් ජයග්‍රහනය ලැබූ චිත්‍ර

ප්‍රථම ස්ථානය

දිනාරා විතාන
වයස අවු.6
ලයිසියම් ජාත්‍යන්තර පාසල

දෙවන ස්ථානය

J.K.යසිරු රන්සන
වයස අවු.8
කොළඹ නාලන්දා විද්‍යාලය

තෙවන ස්ථානය

A.K.J.J.පෙරේරා
වයස අවු.7
විශාඛා විද්‍යාලය

Comments are closed.

සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලනය ©2018. සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි