සාරං ච සාරතො ඤත්වා අසාරංච අසාරතො
සාරං ච සාරතො ඤත්වා
අසාරංච අසාරතො

යාවජීව සාමාජිකත්වය ලබාගැනීම සඳහා ඉල්ලූම් පත්‍රය

ආවර්ජනය

ඉටු කරන ලද පුණ්‍ය කාර්යයන්

Comments are closed.

සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලනය ©2017. සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි

සුමති ග්ලෝබල් කොන්සොලිඩේටඩ් (පුද්) සමාගම මගින් නිර්මාණය කරන ලදි