සාරං ච සාරතො ඤත්වා අසාරංච අසාරතො
සාරං ච සාරතො ඤත්වා
අසාරංච අසාරතො

බෞද්ධාලෝකය සඟරාව - වප් / ඉල් / උඳුවප් මස

ආවර්ජනය

ඉටු කරන ලද පුණ්‍ය කාර්යයන්

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ පිහිටි පූජණීය ස්ථාන

http://www.acbc.lk/wp-content/uploads/2017/01/map-400x350.jpg

Comments are closed.

සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලනය ©2018. සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි